Харківський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
61045, м. Харків, вул. Клочківська, 202, тел. (057)340-45-43, kharkiv@htek.com.ua

До уваги абітурієнтів! Коледж запрошує на навчання на бакалаврат за чотирма спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Економіка», «Маркетинг».
За додатковою інформацією звертатись до каб. 102

Офіційні джерелаНаціональна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Асоціації
Ми в мережі

Мартиненко Володимир ЛеонідовичПосада: викладач, кандидат історичних наук.
Освіта та практичний досвід: З 2001 р. по 2006 р. навчався на соціально-гуманітарному факультеті Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, за спеціальністю «соціальна педагогіка та історія». Закінчив з відзнакою.
З 2007 р. по 2011 р. перебував в аспірантурі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».
У 2009 р. був стипендіатом Німецького історичного інституту в Москві.
У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Становище етнічних німців на території Лівобережної України в роки Другої світової війни» за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».
З 2013 р. працюю викладачем Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

Володіння мовами: німецька та англійська.
Сфера наукових інтересів: історія Другої світової війни, колабораціонізм в роки Другої світової війни, історія радянських спецслужб, репресивна політика радянського режиму у 1920-1940-х роках, історія німецького населення України.

Публікації: має понад 18 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях (Російська Федерація, Німеччина, Угорщина).

Участь у конференціях: приймав участь у кількох міжнародних конференціях (Російська Федерація і Угорщина (травень 2014 — травень 2015))

Основні публікації

1.Eisfeld A., Martynenko V. «Filtration und operative Erfassung der ethnischen Deutschen in der Ukraine durch die Organe des Innern und der Staatssichergeit während des Zweiten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit», Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge, Bd. XXI (2013): – S.104-181.
2.Мартиненко В.Л. Репрессии против этнических немцев на территории областей Украины в 1943-1945 гг. // Ruszisztikai Könyvek. – Budapest, 2014, 351-360.
3. Айсфельд А., Мартыненко В. Фильтрация и оперативный учет этнических немцев Украины органами НКВД-НКГБ-МВД-КГБ во время Второй мировой войны и в послевоенные годы // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2010. — № 2 (35). – С.79-164.
4.Мартыненко В.Л. К вопросу о характере и причинах сотрудничества этнических немцев с оккупационными властями на Украине в годы Второй мировой войны / В.Л. Мартыненко // Материалы ХІІ международной научной конференции [«Гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев в годы Великой Отечественной войны и в исторической памяти потомков.»] (Москва, 21-24 октября 2010 г.). – Москва, 2011. – С. 245-248.
5.Мартыненко В.Л. Депортации немцев с территории Украины / В.Л. Мартыненко // «Выселить с треском». Очевидцы и исследователи о трагедии российских немцев: Сб. научн. статей и воспоминаний / [Под ред. А.А. Германа, О.Ю. Силантьевой]. – М.: «МСНК-пресс», 2011. – С. 125-143.

Оставить комментарий

Наш коледж
Відео про коледж
Курсова підготовка


Наші партнери

Догори
Донизу