Харківський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
61045, м. Харків, вул. Клочківська, 202, тел. (057)340-45-43, kharkiv@htek.com.ua

До уваги абітурієнтів! Коледж запрошує на навчання на бакалаврат за чотирма спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Економіка», «Маркетинг».
За додатковою інформацією звертатись до каб. 102

Офіційні джерелаНаціональна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Асоціації
Ми в мережі

Скіндер Наталія ВадимівнаПосада: Викладач
Освіта та практичний досвід: Закінчила з відзнакою Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна за спеціальністю «Культурологія». В ХТЕК КНТЕУ працює з 2014 р.
Викладає дисципліни: «Культурологія», «Історія української культури», «Основи психології», «Професійний етикет», «Психологія та етика ділового спілкування».
Коло наукових інтересів: Проблеми сучасної культури, візуальне мистецтво, соціокультурні аспекти вивчення спорту, гендерні дослідження
Науково-дослідна робота: Працює над дисертаційним дослідженням «Спорт як феномен культури: філософсько-антропологічний аналіз»

Перелік основних публікацій:
Скіндер Наталія Вадимівна є автором 8 публікацій, присвячених соціокультурним аспектам вивчення спорту та гендерним дослідженням.

Скиндер Н. Женский спорт: конструирование гендерной идентичности: культурно-антропологический анализ/ Н. Скиндер// Сборник тезисов докладов Международной научной конференции студентов и аспирантов «IX Харьковские студенческие философские чтения». – 2013. – С. 63.
Скиндер Н. «Panem et circenses»: современный спорт как составляющая «общества спектакля»/ Н. Скиндер // Сборник тезисов докладов Международной научной конференции студентов и аспирантов «X Харьковские студенческие философские чтения». – 2014. – С.28 – 29.
Скиндер Н. Включенные MTV: (вос)произведение современной спортивной реальности/ Н. Скиндер // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнарнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів, 8–9 квітня 2014 р., м. Харків / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — С. 119-120.
Скиндер Н. Роль спорта в создании национальной идентичности: культурно-антропологический аспект/ Н. Скиндер // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференції молодих учених і студентів, 2 квітня 2015 р. : [тези у 2-х ч.]/ редкол.: О.І.Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2015. – Ч.2. – С. 448.
Скиндер Н. Homo sporticus: социокультурный аспект/ Н. Скиндер // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів, 14-15 квітня 2015 р.: у 3 ч. – Ч.1/ редкол. Л.Л. Товажнянський [та ін.] – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С.193-195.
Скиндер Н. «Сильная» женщина, «привлекательный» мужчина: к вопросу смены традиционных типов идентичности/ Н. Скиндер // Студентські культурологічні читання: Збірник статей IV Всеукраїнської студентської наукової конференції 24-25 лютого 2016р., м. Острог. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.191-199.
Скиндер Н. Проект «DO4A.COM»: (не)спортивная реальность/ Н. Скиндер// Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес (До 55 річниці першого польоту людини у космос): тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів, 19-20 квітня 2016 р.: у 3 ч. – Ч.1/ редкол. Є.І. Сокол [та ін.] – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С.175-177.
Скиндер Н. Профессиональная этика как неотъемлемая составляющая подготовки современного специалиста/ Н. Скиндер // Наукова робота молоді – ефективна освіта, сильне суспільство: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (22 березня 2016 р.). – Х.: ХТЕК КНТЕУ, 2016. – С.327 – 328.

За роки роботи у ХТЕК КНТЕУ викладачем підготовлено 11 студентських наукових робіт.

Інші види діяльності:
Є наставником академічної групи ТО-2-14

Відзнаки:
Нагороджена подякою та грамотою Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, Почесною грамотою Ректора КНТЕУ.

Наш коледж
Відео про коледж
Курсова підготовка


Наші партнери

Догори
Донизу