Харківський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
61045, м. Харків, вул. Клочківська, 202, тел. (057)340-45-43, kharkiv@htek.com.ua

Шановні студенти та випускники! У вас є унікальна можливість пройти навчання в Університеті ім. Гульєльмо Марконі у Римі та у бізнес-школі ESCP Europe.
За додатковою інформацією звертатись до каб. 109

Офіційні джерелаНаціональна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Асоціації
Ми в мережі

Циклова комісія туризму, готельно-ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін:

Циклова комісія туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін входить до складу відділення готельно-ресторанної справи ХТЕК КНТЕУ.
Основною метою діяльності циклової комісії є підготовка молодшого спеціаліста здатного до творчої професійної та соціальної діяльності, що вміє самостійно здобувати нові знання та використовувати їх в практичній діяльності.
Циклова комісія здійснює підготовку та випуск студентів спеціальності 5.14010103 Туристичне обслуговування.
Теоретична та практична підготовка фахівців на цикловій комісії забезпечується висококваліфікованими викладачами. Значна кількість з них мають науковий ступінь кандидата чи доктора наук. Вони активно впливають на підвищення якості науково-дослідницької роботи, рівня викладання предметів та ефективність виховної роботи.
На цикловій комісії розроблені нові сучасні навчально-методичні комплекси дисциплін та електронні посібники у відповідності з міжнародними стандартами.
Молоді фахівці, направляються на роботу в туристичні фірми, екскурсійні організації, виставкові та рекламні фірми, підприємства готельно-ресторанного бізнесу.
Циклова комісія туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін входить до складу готельно-ресторанної справи.

Склад циклової комісії

 

Завідувач циклової комісії — Кобзєва Ірина Олександрівна
Посада:
Завідувач циклової комісії туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук.
Освіта та практичний досвід:
Закінчила Харківську державну академію фізичної культури за спеціальністю «Викладач фізичного виховання та спорту». Працює в ХТЕК КНТЕУ з 2007 року. З 2013 року очолює циклову комісію туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін.
Викладає дисципліни:
«Фізичне виховання».
Далі….

Заступник завідувача циклової комісії — Руденко Світлана Олександрівна – кандидат філософських наук, викладач (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист).
У 1975 році закінчила Харківський державний університет імені М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), у 2004 р. отримала другу освіту в Інституті післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
Працювала начальником відділу освіти Дзержинської районної ради міста Харкова. Нагороджена Орденом трудової слави ІІІ ступеня, присвоєно звання Заслуженого працівника народної освіти України, обрана Академіком Національної Академії проблем людини.
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві», опублікувала навчальний посібник, понад 20 наукових статей, учасниця більш ніж 15 конференцій.
У ХТЕК КНТЕУ працює з 2010 року.
Стаж викладацької роботи понад 35 років.
На цикловій комісії відповідає за наукову діяльність.

ВикладачіПодії

Грибова Тетяна Ростиславівна – викладач (спеціаліст).
У 1985 році закінчила фiлологiчний факультет Харківського державного університету (нинi — Харківський нацiональний університет iмені В.Н. Каразiна), працювала вчителем в школi та викладачем у Харківському національному університеті. У 1998 роцi прослухала курси з маркетингу по програмi USAID для малого та середнього бiзнесу.
з 2014 року працює викладачем у ХТЕК КНТЕУ.
Стаж викладацької роботи понад 10 років.
Має неабиякий досвiд роботи в туристичнiй сферi (зокрема, в 2003-2013 як офiцiйний представник в Українi готельно-туристичної компании Jetwing, Шрi-Ланка). Вiдвiдала понад 30 країн свiту, володiє кiлькома мовами. Як позаштатний кореспондент, друкує матерiали в провiдних галузевих ЗМI (Українська Туристична Газета’UTG’; журнали TOURnuance, Aeroplan, Дегустатор, L&A.Ландшафт и Архитектура, НАТАЛI та iн.), веде власний тревел-блог.
Сторiнка в соцмережi: facebook.com/tatiana.grybova.

 

Жданова Оксана Борисівна – Викладач циклової комісії туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін. спеціаліст першої категорії.
Освіта та практичний досвід:
В 1999 році закінчила Харківську державну академію фізичної культури за спеціальністю «Викладач фізичного виховання та спорту». Працює в ХТЕК КНТЕУ з 2005 року.
Викладає дисципліни:
«Фізичне виховання».
Коло наукових інтересів:
«Традиційні та сучасні технології викладання фізичного виховання».
Далі….

 

Маренич Вікторія Михайлівна – викладач, кандидат юридичних наук, (спеціаліст вищої категорії).
У 1993 р. закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність – «тележурналістика»), в 2006 р. – Національний педагогічний університет за спеціальністю «правознавство».
З 2013 по 2014 рік — директор Департаменту масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
Працює у Харківському торговельному коледжі КНТЕУ з 2013 року.
Заслужений журналіст України, нагороджена відзнакою Харківської облради «Слобожанська слава», почесною грамотою Харківської міськради.
Наукові інтереси: соціальні комунікації, PR-технологій в управлінні.

 

Мартиненко Володимир Леонідович – викладач, кандидат історичних наук.
З 2001 р. по 2006 р. навчався на соціально-гуманітарному факультеті Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, за спеціальністю «соціальна педагогіка та історія». Закінчив з відзнакою.
З 2007 р. по 2011 р. перебував в аспірантурі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».
У 2009 р. був стипендіатом Німецького історичного інституту в Москві.
У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Становище етнічних німців на території Лівобережної України в роки Другої світової війни» за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».
З 2013 р. працюю викладачем Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.
Далі….

Резенкіна Наталя Олександрівна – викладач «спеціаліст першої категорії».
Резенкіна Н.О. закінчила Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» та працює за отриманим фахом у Харківському торговельному коледжі КНТЕУ з 2011 року.
Навчальні дисципліни: «Основи правознавства», «Правознавство» та «Комерційне право».
Наукові інтереси: дослідження правового характеру захисту прав та свобод громадянина.

Стопник Дарина Геннадіївна — Викладач циклової комісії туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін.
Освіта та практичний досвід:
Закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література», вільно володіє англійською мовою та методикою її викладання, займається перекладацькою діяльністю, бере активну участь у всіх заходах ХТЕК КНТЕУ, де працює з 2014 року.
Викладає дисципліни:
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська мова), «Ділова іноземна мова», «Українська мова за професійним спрямуванням».
E-mail: adreana_york@mail.ru
Далі….

 

Попова Валерія Сергіївна – викладач. Освіта: Закінчила з відзнакою у 2015 році Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа».
Викладає дисципліни:
«Технологія і організація туристичного обслуговування»;
«Рекреаційна географія»;
«Організація транспортного обслуговування»;
«Основи музеєзнавства»;
«Туристичне краєзнавство»
Інтереси: Туризм, кулінарія.

Торянік Ірина Петрівна – викладач іноземних мов (англійська, французька).
Освіта та практичний досвід:
Закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Іноземна філологія». В ХТЕК КНТЕУ працює з 2014 р.
Викладає дисципліни:
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
Коло наукових інтересів:
Бізнес англійська, сучасні технології викладання іноземної мови, використання мультимедійних технологій у навчальному процесі.
Науково-дослідна робота:
Роль іноземних мов у розвитку міжнародного туризму та міжкультурних комунікацій.
Далі….

Радченко Людмила Олексіївна – кандидат історичних наук, викладач (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист). Директор ХТЕК КНТЕУ з моменту його заснування.
Закінчила Харківський державний університет у 1975 році.
Стаж викладацької роботи понад 30 років.
У 2001 р. – дипломант конкурсу вищих навчальних закладів «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Декан факультету-2001».
У 2005 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, в 2007 році – нагрудним знаком «А.С.Макаренко».
У 2013 році за рішенням Інституту соціально-політичних ініціатив багаторічна плідна діяльність Людмили Олексіївни відзначена медаллю «Почесний громадянин Слобожанщини».
З нагоди Всесвітнього дня туризму у 2013 році Людмила Олексіївна Радченко нагороджена Почесною грамотою та нагрудним знаком Харківської обласної державної адміністрації.
Радченко Л.О. зробила значний особистий внесок в удосконалення наукового і методичного забезпечення навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців. Підготовлено й опубліковано понад 55 навчальних посібників та наукових статей.

E-mail: kharkiv@htek.com.ua

Погорєлов Микола Миколайович – заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач (спеціаліст ІІ категорії)
У 2008 році закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
У ХТЕК КНТЕУ працює з 2008 року.
Стаж викладацької роботи понад 7 років.
У 2012 року закінчив аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за денною формою навчання.
З 2013 по 2016 завідувач відділення економіки та підприємництва.
Наукові інтереси: іноземні мови, українська мова.
Наставник груп Б-1-14, E-1-14

E-mail: nickpogorelov86@gmail.com

Скіндер Наталія Вадимівна — Викладач.
Освіта та практичний досвід:
Закінчила з відзнакою Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна за спеціальністю «Культурологія». В ХТЕК КНТЕУ працює з 2014 р.
Викладає дисципліни:
«Культурологія», «Історія української культури», «Основи психології», «Професійний етикет», «Психологія та етика ділового спілкування».
Коло наукових інтересів:
Проблеми сучасної культури, візуальне мистецтво, соціокультурні аспекти вивчення спорту, гендерні дослідження
E-mail: key4culture@rambler.ru
Далі….

Баєва Галина Олександрівна – викладач, «спеціаліст першої категорії».
Баєва Г.О. закінчила Українську державну юридичну академію за спеціальністю «правознавство» та працює за отриманим фахом у Харківському торговельному коледжі КНТЕУ з 2009 року.
У 1998 році закінчила Харківський філіал української академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».
З 2003 року працює начальником управління Пенсійного фонду України в Фрунзенському районі м . Харкова.
У 2011 році нагороджена Почесною грамотою виконавчого комітету Харківської міської ради.
Навчальні дисципліни: «Основи правознавства», «Правознавство» та «Організація захисту прав споживачів».

Дармостук Денис Георгійович — викладач, «спеціаліст вищої категорії».
У 1998 році закінчив Харківський Державний Університет ім. Горького за спеціальністю «Фінанси та кредит». В 2008 закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». З 2010 по 2013 рік — директор ОКУ «Харківський організаційно-методичний центр туризму». З 2014 року працював заступником директора департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації. В ХТЕК КНТЕУ працює з 2010 року.
Навчальна дисципліна: «Технологія і організація туристичного обслуговування»
Наукові інтереси: вивчення іноземних мов та туристичних подорожей.
Захоплення: футбол і баскетбол.

Семененко Валерій Іванович — Викладач циклової комісії туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук, професор.
Освіта та практичний досвід:
Закінчив Харківський інститут імені Г.С.Сковороди, у 1974 році – Харківський державний університет імені М.Горького (тепер ХНУ імені В.Н.Каразіна).». Працює в ХТЕК КНТЕУ з 2005 року.
Викладає дисципліни:
«Історія України», «Культурологія».
Коло наукових інтересів:
«Історія України, життєписи видатних особистостей, культурологія».
Науково-дослідна робота:
Бере участь у науково-дослідній темі «Історія України з прадавніх часів до сьогодення».
Далі….

Танцюра Василь Іванович – Викладач циклової комісії туризму, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор історичних наук, професор.
Освіта та практичний досвід:
Закінчив у 1960 році – Харківський державний університет імені М.Горького (тепер ХНУ імені В.Н.Каразіна).». Працює в ХТЕК КНТЕУ з 2005 року.
Викладає дисципліни:
«Історія України».
Коло наукових інтересів:
«Політична історія України в ХХ ст.».
Науково-дослідна робота:
Бере участь у науково-дослідній темі «Суттєві протиріччя до життя українського суспільства в 60-80-ті роки XX ст., стан і положення молоді в цьому процесі».
Далі….

Наш коледж
Відео про коледж
Курсова підготовка
Наші партнери

Догори
Донизу