Харківський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
61045, м. Харків, вул. Клочківська, 202, тел. (057)340-45-43, kharkiv@htek.com.ua

До уваги абітурієнтів! Коледж запрошує на навчання на бакалаврат за чотирма спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Економіка», «Маркетинг».
За додатковою інформацією звертатись до каб. 102

Офіційні джерелаНаціональна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Асоціації
Ми в мережі

Відкриті заняття викладачів


31 cічня 2014 року в кухні-лабораторії коледжу відбулося бінарне відкрите заняття на тему: «Страви української кухні» «La cuisine ukrainienne a Paris». Заняття провели викладач французької мови Морозова Р.М. та викладач з дисципліни «Міжнародна кухня» Афанасьєва Т.В. Під час заняття студенти з майстерністю готували страви української кухні, презентували їх на французькій мові та зробили висновок, що такі заняття сприяють кращому опануванню мови, та використанню ії на практиці.

5 грудня 2013 року о 10-00 в ауд.311 у гр. Ф-1-13 відбулося відкрите заняття з дисципліни «Вища математика» викладача вищої категорії, методиста вищої категорії Чернічкіної Тетяни Іванівни. Тема практичного заняття «Геометричні застосування визначеного інтегралу»
Виявляється вища математика може бути цікавою і захоплюючою, а знання отримані на занятті використовуватися часом у дуже несподіваних ситуаціях. Майбутні фінансисти ознайомилися з тим, як набуті ними знання з вищої математики стають у нагоді при розв’язанні економічних задач.
Під час обговорення викладачі, які були присутні на занятті, відзначили добру психологічну атмосферу, вміння викладача подати складний матеріал зрозумілою для студентів мовою, різноманітність використаних викладачем методичних прийомів для досягнення поставленої мети. Заняття було проведено на високому методичному рівні.

15 березня 2013 року відбулося відкрите практичне заняття з дисципліни «Фінансовий облік», що підготувала і провела у групі Е-1-11 викладач Любов Миколаївна Машина. Тема заняття: «Складання первинних документів з руху грошових коштів у касі підприємства». Поєднання різних форм роботи зі студентами забезпечило високий рівень засвоєння практичних умінь студентами.

12 лютого 2013 року в групі Е-1-12 пройшло відкрите заняття Москаленко Оксани Валеріївни на тему «Електроні презентації. Основи дизайну».
Матеріал лекції постійно пов’язувався з життєвим досвідом студентів, із матеріалами інших дисциплін. Студенти активно відповідали на запитання, висловлювали припущення, а потім знаходили підтвердження у матеріалах представлених на слайдах. У ході заняття студентам довелося бути й фантазерами й прагматиками.

21 грудня 2012 року о 10.00 в аудиторії 313 у групі К-1-12 відбулося відкрите заняття з англійської мови за темою «Економіка Великої Британії» молодого викладача Хачатрян Р.Л.
На занятті студенти-першокурсники продемонструвати вміння готувати і презентувати публіці повідомлення на задану тему, брати участь у діалогах, володіння професійно орієнтованою термінологією, позитивне ставлення до вивчення країни, економіки, культури, мову якої вони опановують. Усі ці вміння студентів є свідченням клопіткої роботи Рузанни Левіківни, яка на кожному занятті системно та наполегливо працює над формуванням всебічно розвиненої особистості студента. Це відзначили присутні на занятті колеги досвідчені і молоді викладачі циклової комісії ресторанного, туристичного обслуговування та соціально-гуманітарних дисциплін.

12 грудня 2012 року відбулося відкрите підсумкове семінарське заняття кандидата філософських наук, викладача Руденко С.О. з дисципліни «Основи філософських знань» на тему «Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення».
У ході семінарського заняття студенти продемонстрували високий рівень засвоєння матеріалу з історії філософії, володіння понятійним апаратом дисципліни, вміння самостійно добирати та оформляти візуальний супровід виступів, а також робити висновки.
Викладачі, присутні на занятті, відзначили високий професіоналізм Світлани Олександрівни, її педагогічну майстерність у справі навчання та виховання молоді.

6 грудня 2012 року в групі К-2-12 відбулося відкрите заняття з «Економіки підприємства» за темою: «Інноваційно-інвестиційна діяльність», що підготувала і провела викладач Світлана Сергіївна Теленкова.
У ході заняття студенти з’ясували сутність поняття та загальну характеристику інноваційних процесів. Частково-пошуковий метод викладання матеріалу, застосований Світланою Сергіївною, спонукав студентів до роздумів, самостійного пошуку відповідей на актуальні питання економіки.
За оцінкою присутніх колег, заняття засвідчило поступове професійне зростання молодого викладача.

Згідно з індивідуальним планом роботи викладача 3 грудня 2012 року Олена Петрівна Огурцова провела у групі Ф-1-12 відкрите заняття з дисципліни «Соціологія» за темою «Організація соціологічних досліджень». Викладач продемонструвала глибокі знання матеріалу та уміння обирати ефективні методи та форми роботи зі студентами. Під час лекції студенти дізналися багато корисної та цікавої інформації щодо доцільності використання в практичній діяльності певного методу дослідження. В цілому заняття, проведене Оленою Петрівною, отримало позитивну оцінку присутніх на ньому колег.

27 листопада 2012 року в рамках заходів тижня циклової комісії ресторанного, туристичного обслуговування та соціально-гуманітарних дисциплін о 13.10 в аудиторії 313 у групі ТО-1-11 відбулося відкрите заняття з дисципліни «Технологія та організація туристичної діяльності» за темою «Презентація туристичних маршрутів», що підготувала і провела викладач Погребняк Тетяна Сергіївна.
Цікаве заняття, побудоване у формі подорожі різними туристичними маршрутами, продемонструвало системність у роботі Тетяни Сергіївни, доволі високий рівень знань студентів з дисципліни. Воно відзначалося науковістю, логічністю викладення, умінням студентів взаємодіяти та добрим мікрокліматом у студентському колективі. Викладачі, присутні на занятті, дали позитивну оцінку роботі молодого колеги.

9 листопада 2012 року об 11.40 в аудиторії 303 відбулося відкрите заняття з дисципліни «Етика і естетика», що підготувала і провела у групі ТО-1-12 викладач І категорії Олена Олександрівна Долгопол. Тема заняття: «Види мистецтва». Використані під час заняття методи групової роботи, мозкового штурму, проблемної бесіди, а також влучно підібрані відеоролики отримали схвальну оцінку колег, присутніх на заході. Сама ж Олена Олександрівна відмітила активність та відкритість студентів, без яких би не вдалося досягти поставлених цілей.

6 листопада 2012 року в аудиторії №310 викладач В.П. Чібісова провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Фінансовий облік» у групі Б-1-11. Тема заняття: «Нарахування амортизаційних нарахувань». Звичайна робоча обстановка спонукала студентів до серйозного ставлення до завдань. Протягом усього заняття студенти з зацікавленням розв’язували різні типи задач. Викладач продемонструвала достатньо високий рівень фахової підготовки. Це не перший відкритий захід Вікторії Петрівни, всі вони відрізняються чіткою структурою, високою організацією навчальної діяльності.

31 жовтня 2012 року об 11.40 в 303 аудиторії на відкритому занятті вітала присутніх колег викладач вищої категорії, викладач-методист Р.Р. Зоря. Заняття з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів» у групі Т-3-12за темою «Сири» проведено на високому науково-методичному рівні. Першокурсники з інтересом сприймали наданий в ілюстрованій формі матеріал. Лише за одну лекцію Роза Раїлівна змогла ознайомити студентів з процесом виробництва цього продукту, починаючи від відбору сировини і закінчуючи магазинною полицею. Завершилося це цікаве заняття демонстрацією красиво прикрашеної сирної тарілки, що прикрасить стіл як вишуканого ресторану, так і домашнього свята. Кому ж як не майбутнім технологам знати про тонкощі та подробиці вживання цього смачного та корисного продукту. Такі заняття, як продемонстроване Р.Р.Зорею, вчать любити обрану професію, озброюють студентів необхідними професійними знаннями та уміннями.

31 жовтня 2012 року о 10.00 на спортивному майданчику біля коледжу у групі Т-3-10 відбулося відкрите заняття з фізичного виховання викладача А.В. Талєйкіна. Тема «Волейбол» викликала жвавий інтерес серед колег циклової комісії, адже буквально вчора заняття на цю ж тему демонструвала О.Б. Жданова. Але заняття Андрія Валерійовича не було схожим на попереднє. І хоча погода ледве стримувалася, щоб не пролити дощ, цього ніхто з присутніх не помітив. Студенти в жвавому темпі рухалися в естафетах та вправах, потім усі продемонстрували уміння грати в цю цікаві командну гру. Отже, майстерність викладача в тому й полягає, щоб кожне заняття дарувати радість та незабутні моменти дружної взаємодії. Це відзначили у відгуках про заняття присутні на ньому викладачі.

30 жовтня 2012 року об 11.40 викладач О.Б. Жданова запросила колег на відкрите заняття з дисципліни «Фізичне виховання». Тема заняття: «Волейбол». Студенти групи Б-2-12 продемонстрували вміння вправлятися з м’ячем, взаємодіяти в команді. Заняття, проведене на свіжому повітрі, принесло студентам море задоволення від фізичних вправ та активної гри. Сама ж Оксана Борисівна, даючи оцінку власній роботі, наголосила, що слідкує за регламентацією фізичних навантажень для студентів, враховуючи їх індивідуальний фізичний розвиток. Заняття мало схвальні відгуки з боку колег, які були присутніми на ньому.

26 жовтня 2012 року о 10.00 в аудиторії 303 відбулося у групі Е-1-12 відкрите заняття з дисципліни «Економіка підприємства» викладача І категорії Людмили Валеріївни Саба. Тема заняття: «Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси». На занятті були присутні 12 викладачів коледжу. Під час обговорення заняття вказувалося на важливість засвоєння студентами даної теми для розуміння матеріалу всієї дисципліни. Студенти навчилися вирішувати задачі, засвоїли нові поняття. Лекція проведена на високому науково-методичному рівні.

25 жовтня 2012 року о 8.30 в аудиторії 313 у групі ТО-1-12 відбулося відкрите заняття з дисципліни «Культурологія» викладача вищої категорії, кандидата історичних наук, професора Валерія Івановича Семененка. Тема заняття: «Антична культура». Заняття відвідали 9 викладачів коледжу. Лекція мала велике пізнавальне та виховне значення. Про ці та інші позитивні сторони заняття говорили викладачі під час його обговорення.

24 жовтня 2012 року

24 жовтня 2012 року в групі Т-1-10 відбулося відкрите заняття – майстер-клас за темою: «Приготування і оцінка якості виробів з бісквітного тіста сучасного ресторану» викладача Лутай Кароліни Сергіївни .
У цікавій і доступній формі викладач розповіла студентам про історію створення бісквіту, усі технологічні етапи приготування бісквіту та про його різновиди. Також було продемонстровано технологію його приготування.
Все це було усвідомлено студентами, про що свідчать їх відповіді у кінці заняття.
Звичайно, студенти змогли продегустувати виготовлений кондитерський виріб.
Присутні на майстер-класі викладачі та студенти високо оцінили технологічні якості кулінарного шедевру.

[Gallery not found]

24 жовтня 2012 року о 8.30 в аудиторії 314 у групі О-2-10 відбулося відкрите заняття з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» викладача ІІ категорії Погорєлова Миколи Миколайовича. Тема заняття: «Етика ділового спілкування». Його відвідали 8 викладачів. На занятті викладач продемонстрував власне уміння взаємодіяти з групою, міждисциплінарні зв’язки під час вивчення рідної мови, знання етикету, звичаїв та традицій різних народів. Студенти мали змогу продемонструвати вміння спілкуватися на професійну тематику. Під час обговорення результатів заняття викладачі вказали на достатній рівень методичної підготовки М.М. Погорєлова.

23 жовтня 2012 року о 14.40 в аудиторії 308 у групі Е-1-11 відбулося відкрите заняття з дисципліни «Фінанси підприємств» викладача вищої категорії Оксани Вікторівни Куценко. Тема практичного заняття: «Визначення точки беззбитковості». Заняття відвідали 7 викладачів коледжу.
У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його позитивні моменти: визначення чітких цілей та завдань для студентів, постійна мотивація до оволодіння практичними навичками розв’язання задач різного рівня складності, чіткість у визначенні етапів заняття тощо. Заняття проведено на високому науково-методичному рівні.

25 квітня 2012 року — відкрите заняття Людмили Олексіївни Радченко

25 квітня відбулося відкрите підсумкове заняття з дисципліни «Організація дипломатичного та туристичного обслуговування» директора коледжу, викладача-методиста Людмили Олексіївни Радченко.
У цікавій формі студенти продемонстрували надбані професійні вміння з обслуговування під час перельоту літаком, проведення конференції, прийому в формі фуршету тощо.
Студенти проявили творчій підхід до виконання домашнього завдання, яке продемонстрували з використанням мультимедійного обладнання, під музичний супровід.
Присутніх на відкритому занятті викладачів та гостей коледжу приємно вразили вишуканість самостійно дібраного студентами меню, вміння сервірувати стіл, обслуговувати відвідувачів, добирати ділові костюми відповідно до ситуації.
Продемонстровані на занятті уміння і навики ще раз демонструють високий професіоналізм Людмили Олексіївни Радченко, а також достатній рівень практичної підготовки студентів коледжу, що в подальшому дасть змогу забезпечити конкурентоздатність наших випускників на ринку праці.

[Gallery not found]

22 жовтня 2012 року о 13.10 в аудиторії 205 у групі Е-1-11 відбулося показове заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» молодого викладача Кашкіної Катерини Володимирівни. Тема лекційного заняття: «Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис». На занятті були присутні 17 викладачів коледжу. Після його проведення відбулося обговорення. Під час обговорення викладачі дали позитивну оцінку науково-методичного рівня проведення заняття К.В. Кашкіною.

7 лютого 2012 року

7 лютого 2012 року у групах О-1-09 та О-2-09 відбулося відкрите підсумкове заняття з дисципліни «Організація міжнародного та дипломатичного обслуговування» яке провела Людмила Олексіївна Радченко. Почесним гостем на цьому заході був Генеральний консул Республіки Польща в м. Харкові пан Ян Ґранат.
Студенти продемонстрували добрі теоретичні знання та практичні навички з комунікації та взаємодії під час офіційних ділових прийомів. Були розіграні сцени дипломатичних прийомів перших леді країн Франції, Англії, Данії, Швейцарії та прем’єр-міністрів країн Польщі, Чехії, Швейцарії.
Почесний гість оцінив високий рівень організації роботи в групах, регламентованість – що є основою міжнародного та дипломатичного обслуговування. Також Ян Ґранат виступив з лекцією про особливості дипломатичних прийомів. Пан Генеральний консул розповів про дипломатичний протокол, важливість дотримання ієрархії, рангу консулів та послів під час різних видів офіційних прийомів.

[Gallery not found]

Наш коледж
Відео про коледж
Курсова підготовка


Наші партнери

Догори
Донизу