Харківський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
61045, м. Харків, вул. Клочківська, 202, тел. (057)340-45-43, kharkiv@htek.com.ua

До уваги абітурієнтів! Коледж запрошує на навчання на бакалаврат за чотирма спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Економіка», «Маркетинг».
За додатковою інформацією звертатись до каб. 102

Офіційні джерелаНаціональна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Асоціації
Ми в мережі

Циклова комісія економіки та маркетингу

Циклова комісія економіки та маркетингу входить до складу відділення економіки, управління та адміністрування ХТЕК КНТЕУ.

Викладацький склад циклової комісії економіки та маркетингу налічує 7 штатних викладачів, 2 внутрішніх та 1 зовнішніх сумісників. Серед них є кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти.

Склад циклової комісії​

Заїка Юлія Андріївна – завідувач відділення економіки, управління та адміністрування, кандидат економічних наук, спеціаліст.

У 2009 році закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія». У 2017 році захистила дисертацію на здобування вченого ступеню кандидата економічних наук на тему «Регулювання сфери вищої освіти на кластерних засадах» за спеціальністю економіка і управління національним господарством.

У ХТЕК КНТЕУ працює з 2017 року завідувачем відділення економіки, управління та адміністрування.

Є наставником групи Е-1-16.

Болотова Тетяна Миколаївна завідувач циклової комісії економіки та маркетингу, викладач, к.е.н, доцент.
У 1997 році закінчила з відзнакою економічний факультет  Харківського державного  університету ім. О.М. Горького.
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (по видам економічної діяльності).
У 2014 році отримала вчене звання доцент по кафедрі економіки підприємства.
У коледжі на посаді викладача працює з 2018 року. Стаж науково-педагогічної роботи 16 років.  Автор близько 60 печатних робіт у фахових виданнях України та закордонних виданнях, що індексуються у міжнародних базах цитування, є співавтором 2 навчальних посібників з ГРИФом МОН України: «Управління проектами» та «Економіка виробництва».
Є наставником групи ФБ-1-18
Викладає дисципліни:
«Економіка торгівельного підприємства», «Маркетинг», «Планування та організація діяльності підприємства», «Ринкові дослідження», «Основи менеджменту», Зовнішньоекономічна діяльність», «Стратегія підприємства»Бере активну участь у виховних, наукових та розважальних заходах ХТЕК КНТЕУ.
Кривошеєва Надія Михайлівна – заступник завідувача циклової комісії, викладач (спеціаліст вищої категорії).
У 1988 році закінчила Харківський інститут громадського харчування та Вищу школу підприємництва.
У коледжі працює з 2014 року.
Стаж викладацької роботи понад 20 років.

Викладачі

 

Зайцева Анастасія Вікторівна — викладач, спеціаліст ІІ категорії, інспектор з кадрів.

У 2014 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Міжнародна економіка».
 Працює у Харківському торговельно-економічному коледжу КНТЕУ з 2016 року.
Куратор групи ФБ-1-16.
Бере участь у виховних, наукових та розважальних заходах ХТЕК КНТЕУ, а також міжнародних конкурсах, які проводяться під чітким керівництвом директора коледжу Радченко ЛюдмилиОлексіївни
Гузенко Ганна Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат економічних наук, доцент.Закінчила Харківський державний університет ім. О.М.Горького в 1975 р., спеціальність «Політична економія», присвоєна кваліфікація  «економіст, викладач політичної  економії».

Має стаж науково-педагогічної роботи майже 40 років, автор понад 150 наукових праць. У ХТЕК КНТЕУ працює з травня 2017 року на посаді методиста вищої категорії. Її великий досвід як методиста, факультетського керівника та викладача закладу вищої освіти корисний, потрібний і важливий.

Опікується молодими викладачами, започатковує нові форми роботи в школі молодого викладача «Пошук».

За багаторічну сумлінну працю в галузі освіти відзначена Почесною грамотою МОН України «Відмінник народної освіти України».

Кетова Тетяна Борисівна — викладач, спеціаліст II категорії.
У 2005р. з відзнакою закінчила Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна.
Закінчила аспірантуру Харківського державного університету харчування та торгівлі та працює над дисертаційним дослідженням за темою «Ефективність фірмової торгівлі на споживчому ринку».
В коледжі працює з 2005р.

 

Крюкова Ольга Миколаївна – викладач, спеціаліст вищої категорії, к.е.н., доцент.
У1976 р. закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту  ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Організація механізірованої обробки економічної інформації». У коледжі на посаді викладача працює з вересня 2017 р.  Стаж науково-педагогічної роботи становить понад  35 років.Має близько 10 міжнародних грантів від фондів  «Відродження» та «ЄВРАЗІЯ» (штаб-квартира м. Нью-Йорк). Одна з засновників Всеукраїнської Асоціації викладачів економіки (1997 – 2007 рр..).Куратор групи М-1-17. Бере участь у виховних, наукових та розважальних заходах ХТЕК КНТЕУ.
Радченко Ярослав Юрійович – кандидат економічних наук; викладач (спеціаліст вищої категорії).
Закінчив у 1999 р. Харківський державний університет імені В.Н.Каразіна. Загальний стаж викладацької роботи понад 15 років.
Бере активну участь в наукових конференціях різного рівня. Міжнародна конференція «Стратегия качества в промышленности и образовании» («Стратегія якості у промисловості та освіті»), Варна, Болгарія, 2008, IV Міжнародна науково – практична конференція: «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні», Київ, 2008. Має декілька наукових статей. Досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Забезпечує високу результативність та якість своєї роботи. Працює над підвищенням свого наукового та методичного рівня.
Користується повагою всього педагогічного колективу за принциповість, вимогливість до себе та інших.
Працелюбний, ввічливий, принциповий. Користується повагою серед колег та студентів.
Наш коледж
Відео про коледж
Курсова підготовка


Наші партнери

Догори
Донизу