Харківський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
61045, м. Харків, вул. Клочківська, 202, тел. (057)340-45-43, kharkiv@htek.com.ua

До уваги абітурієнтів! Коледж запрошує на навчання на бакалаврат за чотирма спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Економіка», «Маркетинг».
За додатковою інформацією звертатись до каб. 102

Офіційні джерелаНаціональна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Асоціації
Ми в мережі

Циклова комісія економіки та маркетингу

Циклова комісія економіки та маркетингу входить до складу відділення економіки, управління та адміністрування ХТЕК КНТЕУ.

Викладацький склад циклової комісії економіки та маркетингу налічує 7 штатних викладачів, 2 внутрішніх та 1 зовнішніх сумісників. Серед них є кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти.

Склад циклової комісії​

Заїка Юлія Андріївна – завідувач відділення економіки, управління та адміністрування, кандидат економічних наук, спеціаліст.

У 2009 р. закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю економіка підприємства.

Після закінчення університету навчалася в аспірантурі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

У 2017 році захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» на тему «Регулювання сфери вищої освіти на кластер них засадах» у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук

У Харківському торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університеті працює з 2017 року завідувачем відділення економіки, управління та адміністрування та викладачем кафедри економіки та маркетингу. Під час роботи в Харківському торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університеті викладала такі дисципліни «Мікроекономіка», «Основи маркетингу», «Організація та управління підприємницькою діяльністю», «Основи підприємництва», «Економіка підприємства», «Організація торгівлі», «Економічна  теорія».
Здійснює підготовку студентів в рамках програм: молодший спеціаліст, бакалаврат.

Наукові інтереси: ринок освітніх послуг України; сутність ринкового регулювання та напрями вдосконалення процесів регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні на підставі аналізу сучасного нормативно-правового стану; особливості регулювання процесів фінансування сфери вищої освіти в Україні; основні світові моделі фінансування сфери вищої освіти з метою виявлення можливих напрямів удосконалення процесів регулювання розвитку  цієї сфери в Україні; методичний підхід до обґрунтування напрямів розвитку сфери вищої освіти на підставі дослідження факторів внутрішнього і зовнішнього середовища; методичний підхід щодо формування освітнього кластера на підставі визначення пріоритетів створення освітніх кластерів у галузях національної економіки.

У 2017 році закінчила  курс «Комплексний Інтернет-маркетинг» у Першій школі Інтернет-маркетингу «I-Marketing school”.

Опубліковано більше 20 наукових праць, серед яких статті у наукових фахових виданнях, статті у виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз, підрозділ у колективній монографії.

Неодноразова учасниця міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій: Міжнародна науково-практична конференція Socio-economic Aspects of Economics and Management (United States of America, Taunton, 2015, January 24), Міжнародна науково-практична конференція «Трансформация социальных функций образования в современном мире» (Харків, 17–18 лютого 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку» (Дніпропетровськ, 25–26 листопада 2015 р.); ХХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Современные научные исследования» (Чернівці, 30-31 грудня 2015 р.), VI Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні проблеми економіки та фінансів» (Прага, Відень, 28 грудня 2015 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих учених «Пріоритетні напрями формування інноваційної моделі розвитку економіки постсоціалістичних країн» (Черкаси, 4 лютого 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку» (Одеса, 29–30 січня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція Economics, Management, Law: Socio-economics Aspects of Development (Roma, 2016, January 24); Innovatiion and investment strategy of sustainable development of Ukraine: current state and prospects” (Kharkiv, 2018).

Нагороджена Почесними грамотами Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. Має сертифікат учасника Міжнародного конкурсу – «KazanFireFest-2017».

Болотова Тетяна Миколаївна завідувач циклової комісії економіки та маркетингу, викладач, к.е.н, доцент.
У 1997 році закінчила з відзнакою економічний факультет  Харківського державного  університету ім. О.М. Горького.
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (по видам економічної діяльності).
У 2014 році отримала вчене звання доцент по кафедрі економіки підприємства.
У коледжі на посаді викладача працює з 2018 року. Стаж науково-педагогічної роботи 16 років.  Автор близько 60 печатних робіт у фахових виданнях України та закордонних виданнях, що індексуються у міжнародних базах цитування, є співавтором 2 навчальних посібників з ГРИФом МОН України: «Управління проектами» та «Економіка виробництва».
Є наставником групи ФБ-1-18
Викладає дисципліни:
«Економіка торгівельного підприємства», «Маркетинг», «Планування та організація діяльності підприємства», «Ринкові дослідження», «Основи менеджменту», Зовнішньоекономічна діяльність», «Стратегія підприємства»Бере активну участь у виховних, наукових та розважальних заходах ХТЕК КНТЕУ.
Кривошеєва Надія Михайлівна – заступник завідувача циклової комісії, викладач (спеціаліст вищої категорії).
У 1988 році закінчила Харківський інститут громадського харчування та Вищу школу підприємництва.
У коледжі працює з 2014 року.
Стаж викладацької роботи понад 20 років.

Викладачі

 

Зайцева Анастасія Вікторівна — викладач, спеціаліст ІІ категорії, інспектор з кадрів.

У 2014 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Міжнародна економіка».
 Працює у Харківському торговельно-економічному коледжу КНТЕУ з 2016 року.
Куратор групи ФБ-1-16.
Бере участь у виховних, наукових та розважальних заходах ХТЕК КНТЕУ, а також міжнародних конкурсах, які проводяться під чітким керівництвом директора коледжу Радченко ЛюдмилиОлексіївни
Гузенко Ганна Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат економічних наук, доцент.Закінчила Харківський державний університет ім. О.М.Горького в 1975 р., спеціальність «Політична економія», присвоєна кваліфікація  «економіст, викладач політичної  економії».

Має стаж науково-педагогічної роботи майже 40 років, автор понад 150 наукових праць. У ХТЕК КНТЕУ працює з травня 2017 року на посаді методиста вищої категорії. Її великий досвід як методиста, факультетського керівника та викладача закладу вищої освіти корисний, потрібний і важливий.

Опікується молодими викладачами, започатковує нові форми роботи в школі молодого викладача «Пошук».

За багаторічну сумлінну працю в галузі освіти відзначена Почесною грамотою МОН України «Відмінник народної освіти України».

Кетова Тетяна Борисівна — викладач, спеціаліст II категорії.
У 2005р. з відзнакою закінчила Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна.
Закінчила аспірантуру Харківського державного університету харчування та торгівлі та працює над дисертаційним дослідженням за темою «Ефективність фірмової торгівлі на споживчому ринку».
В коледжі працює з 2005р.

 

Крюкова Ольга Миколаївна – викладач, спеціаліст вищої категорії, к.е.н., доцент.
У1976 р. закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту  ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Організація механізірованої обробки економічної інформації». У коледжі на посаді викладача працює з вересня 2017 р.  Стаж науково-педагогічної роботи становить понад  35 років.Має близько 10 міжнародних грантів від фондів  «Відродження» та «ЄВРАЗІЯ» (штаб-квартира м. Нью-Йорк). Одна з засновників Всеукраїнської Асоціації викладачів економіки (1997 – 2007 рр..).Куратор групи М-1-17. Бере участь у виховних, наукових та розважальних заходах ХТЕК КНТЕУ.
Радченко Ярослав Юрійович – кандидат економічних наук; викладач (спеціаліст вищої категорії).
Закінчив у 1999 р. Харківський державний університет імені В.Н.Каразіна. Загальний стаж викладацької роботи понад 15 років.
Бере активну участь в наукових конференціях різного рівня. Міжнародна конференція «Стратегия качества в промышленности и образовании» («Стратегія якості у промисловості та освіті»), Варна, Болгарія, 2008, IV Міжнародна науково – практична конференція: «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні», Київ, 2008. Має декілька наукових статей. Досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Забезпечує високу результативність та якість своєї роботи. Працює над підвищенням свого наукового та методичного рівня.
Користується повагою всього педагогічного колективу за принциповість, вимогливість до себе та інших.
Працелюбний, ввічливий, принциповий. Користується повагою серед колег та студентів.
Наш коледж
Відео про коледж
Курсова підготовка


Наші партнери

Догори
Донизу