Харківський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
61045, м. Харків, вул. Клочківська, 202, тел. (057)340-45-43, kharkiv@htek.com.ua

До уваги абітурієнтів! Коледж запрошує на навчання на бакалаврат за чотирма спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Економіка», «Маркетинг».
За додатковою інформацією звертатись до каб. 102

Офіційні джерелаНаціональна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Асоціації
Ми в мережі

Корисна інформація

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Атестація педагогічних працівників коледжу здійснюється на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (далі – Типове положення).
Законодавчо-нормативною базою для проведення атестації педагогічних працівників також є:
Лист Міністерства освіти і науки України від 06.01.11 № 1/9-6 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників України»;
Лист Міністерства освіти і науки України від 26.01.11 № 1/9-44 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників України»;

Що важливо знати педагогу, який атестується


Витяг з Типового положення (з листа МОНУ від 26.01.11 № 1\9-44):
Розділ 1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.
Відмова від атестації не допускається з дня набрання чинності Законом України «Про загальну середню освіту» (23 червня 1999 року). Працівники, які подали заяви про відмову від атестації, у поточному навчальному році мають атестуватися на загальних підставах.
Розділ 1.6. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років
Розділ 1.8. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої.
Розділ 1.7. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.
Розділ 3. Організація та строки проведення атестації:
До 10 жовтня – подаються:

  • Списки педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації
  • Заяви на позачергову атестацію, про перенесення строку атестації
  • Подання адміністрації або педагогічної ради

До 20 жовтня – затверджуються:

  • Списки педагогічних працівників, які атестуються
  • Графік роботи атестаційної комісії
  • Рішення щодо перенесення строку чергової атестації

До 15 березня – вивчається

  • Педагогічна діяльність осіб, які атестуються

До 1 березня – подання до атестаційної комісії

  • Характеристика діяльності працівників, які атестуються

Розділ 3.11. Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:
1) має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним
нормативно-правовими актами у галузі освіти;
2) виконує посадові обов’язки у повному обсязі;
3) пройшов підвищення кваліфікації

Розділ 3.20. Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється й на педагогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікації.

Розділ 3.23. Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації.
Розділ 5.7. Педагогічні звання присвоюються безстроково.

Наш коледж
Відео про коледж
Курсова підготовка


Наші партнери

Догори
Донизу