Харківський торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
61045, м. Харків, вул. Клочківська, 202, тел. (057)340-45-43, kharkiv@htek.com.ua

До уваги абітурієнтів! Коледж запрошує на навчання на бакалаврат за чотирма спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Економіка», «Маркетинг».
За додатковою інформацією звертатись до каб. 102

Офіційні джерелаНаціональна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Асоціації
Ми в мережі

Викладачу

Визначивши одним з пріоритетних напрямів роботи з педагогічними кадрами саме роботу з молодими спеціалістами, педагогічна рада розробила систему управління цією діяльністю, яка спрямована на розвиток творчих здібностей молодого викладача, підвищення рівня його професійної майстерності шляхом запровадження нових ідей і підходів. У навчальному закладі вже не один рік працює школа молодого викладача.

Центром роботи з впровадження досягнень психології та педагогіки, перспективного педагогічного досвіду є методичний кабінет, в якому сконцентрована методична література, матеріали з досвіду роботи та творчі розробки викладачів. Викладачі-методисти з великим досвідом роботи: Каулько Л.А., Малишева В.А., Туртуріко В.М., Шерстюк С.Я. та інші систематично проводять з молодими викладачами заняття, на яких діляться досвідом роботи.

Молоді викладачі для здобуття необхідної педагогічної майстерності систематично відвідують відкриті заняття, що проводяться у коледжі згідно розробленого графіку.
У коледжі працюють викладачі з великим досвідом роботи (педагогічний стаж роботи більш 25 років): Радченко Л.О., Шерстюк С.Я., Лебедєва О.М., Румянцева Т.Д., Білецький О.М. та інші, які постійно запроваджують на заняттях новітні технології навчання.

Усі дисципліни, які викладаються в коледжі, забезпечені на належному рівні навчально-методичними комплексами. Навчально-методичні комплекси включають такі елементи: навчальна програма, робоча навчальна програма для денного та заочного відділення, пакети навчальних та контролюючих тестів, опорні конспекти лекцій, плани практичних та семінарських занять, завдання до самостійної роботи студентів тощо.

Усі викладачі коледжу постійно удосконалюють свою педагогічну майстерність шляхом самоосвіти та підвищення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах України. Атестація викладачів проводиться згідно розробленого графіку.
Чотири рази на рік у коледжі відбувається засідання вищого дорадчого органу — Педагогічної Ради. Головою Педагогічної Ради є директор коледжу — Радченко Л.О.

Наш коледж
Відео про коледж
Курсова підготовка


Наші партнери

Догори
Донизу